دوشنبه، 10 آذر 1399 | 2020 Monday 30 ,November  
نگاه ایران: نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در ٢٠٩ حوزه انتخابیه، حکایت از میانگین تغییر ٧٠ درصدی ترکیب مجلس دهم نسبت به مجلس فعلی دارد؛ تغییری که بیشینه آن در برخی از حوزه های انتخابیه، به ١٠٠ درصد نیز می رسد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، انتخابات مجلس با مشارکت ٦٢ درصدی مردم در سراسر کشور برای انتخاب ٢٩٠ نماینده برگزار شد که نتایج آن تکلیف ٢٢٦ کرسی مجلس را در این مقطع تعیین کرد و تکلیف ٦٤ کرسی دیگر به حدود یک ماه آینده یعنی نیمه دوم فروردین ٩٥ موکول شد. از ٢٢٦ منتخب راه یافته به مجلس دهم، ٦٧ منتخب از نمایندگان فعلی مجلس هستند و مابقی نمایندگان احراز صلاحیت شده مجلس نهم برای رقابت انتخاباتی رای نیاوردند یا به مرحله دوم راه پیدا کردند. جداول زیر به تفکیک استان ها، تعداد نمایندگان فعلی، تعداد نمایندگان فعلی راه یافته به مجلس دهم، تعداد کرسی های باقی مانده در مرحله دوم و درصد تغییرات به نسبت جابه جایی نمایندگان مجلس نهم با منتخبان مجلس دهم را نشان می دهد. درصدهای تعیین شده بر اساس ٢٢٦ کرسی مشخص شده است و طبیعتا بعد از برگزاری مرحله دوم انتخابات و تعیین نتایج، آمار دقیق تر را می توان به دست آورد. *** آذربایجان شرقی
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
19 1 9 90
آذربایجان غربی
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
12 4 6 33.34
اردبیل
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
7 صفر 2 100
اصفهان
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
19 5 2 70.59
البرز
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
3 2 صفر 33.34
ایلام
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
3 صفر 3 100
بوشهر
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
4 صفر صفر 100
تهران
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
30 4 صفر 86.67
استان تهران
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
5 1 3 50
چهارمحال و بختیاری
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
4 صفر 2 100
خراسان جنوبی
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
4 1 صفر 75
خراسان شمالی
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
4 2 صفر 50
خراسان رضوی
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
18 8 1 52.94
خوزستان
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
18 7 3 53.34
زنجان
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
5 صفر 4 100
سمنان
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
4 1 صفر 75
سیستان و بلوچستان
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
8 1 صفر 87.5
فارس
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
18 5 4 64.28
قزوین
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
4 1 صفر 75
قم
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
3 2 صفر 33.34
کردستان
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
6 صفر 2 100
کرمان
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
10 4 صفر 60
کرمانشاه
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
8 1 2 83.34
کهگیلویه و بویراحمد
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
3 1 صفر 66.67
گلستان
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
7 صفر 4 100
گیلان
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
13 4 3 60
لرستان
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
9 1 5 75
مازندران
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
12 4 2 60
مرکزی
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
7 2 صفر 50
هرمزگان
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
5 1 1 75
همدان
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
9 3 2 57.14
یزد
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
4 1 1 66.6
اقلیت های مذهبی
تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه یافته به مجلس دهم تعداد کرسی های باقی مانده درصد تغییرات
5 4 صفر 20
 
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code