| سه شنبه، 07 بهمن 1399
نگاه ایران:به دنبال اعلام نتایج اولیه و غیرقطعی برخی حوزه های انتخابیه، خبرنگاران دو خبرگزاری با افراد منتخب تماس گرفته اند. بر اساس گزارش واصله، خبرنگاران رسانه های یاد شده در تماس با نامزدهای لیست امید و مستقل، از آن ها خواسته اند خود را نمایندگان اصولگرا و حتی مدافع برخی جناح های خاص معرفی کنند! این خبرنگاران در تماس های خود به منتخبان اعلام کرده اند که اکثریت قریب به اتفاق منتخبان، اصولگرا هستند و بهتر است آن ها نیز همراه شوند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code