| یکشنبه، 13 آذر 1401
نگاه ایران/گروه سیاسی: مردم رشت تا اخرین ساعات اخذ رای برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در حوزه های رای گیری حضور داشتند. گوشه از از حضور مردم در اخرین ساعت رای گیری از نگاه عکاسان نگاه ایران، پویا بازارگرد و پویا درگاهی به نمایش گذاشته می شود: (گزارش تصویری ساعت آغازین رای گیری) (گزارش تصویری دوم نگاه ایران) انتخابات رشت (2) انتخابات رشت (3) انتخابات رشت (4) انتخابات رشت (5) انتخابات رشت (6) انتخابات رشت (7) انتخابات رشت (8) انتخابات رشت (9) انتخابات رشت (10) انتخابات رشت (11) انتخابات رشت (13) انتخابات رشت (14) انتخابات رشت (12) انتخابات رشت (15) انتخابات رشت (16)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code