| جمعه، 03 بهمن 1399
نگاه ایران: تصاویر زیر، سیدعلی، سیدیاسر و سیداحمد خمینی، دو نوه و نتیجه امام راحل را در حال رای دادن نشان می دهد. خمینی ها خمینی ها 1 خمینی ها 2 خمینی یاسر خمینی1 خمینی2

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code