| یکشنبه، 05 بهمن 1399
نگاه ایران: هوشنگ ابتهاج هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت کرد. شاعر «ایران ای سرای امید» بعد از ظهر امروز با همراهی میلاد عظیمی در دبیرستان نرگس حضور یافت و به فهرست امید برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رای داد. او در برگه ی رای مجلس شورای اسلامی نام ۳۰ نامزد و در برگه ی رای خبرگان رهبری نام ۱۶ نامزد را نوشت. شاعر گیلانی با واکر به محل رای گیری رفت و رای داد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code