| چهارشنبه، 08 بهمن 1399
نگاه ایران/گروه سیاسی: در محل های اخذ رای برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 صبح امروز به روی مردم کلانشهر رشت باز شد تا حماسه حضور مردم در شصت و هفتمین روز زمستان و در هوایی بهاری رقم بخورد. این گزارش تصویری از عکاسان نگاه ایران، پویا بازارگرد و پویا درگاهی بخشی از این حضور پررنگ مردمی را به نمایش می گذارد: (گزارش تصویری ساعت آغازین رای گیری) روز انتخابات رشت (39) روز انتخابات رشت (31) روز انتخابات رشت (25) روز انتخابات رشت (20) روز انتخابات رشت (23) روز انتخابات رشت (28) روز انتخابات رشت (32) روز انتخابات رشت (30) روز انتخابات رشت (35) روز انتخابات رشت (19) روز انتخابات رشت (24) روز انتخابات رشت (27) روز انتخابات رشت (33) روز انتخابات رشت (22) روز انتخابات رشت (36) روز انتخابات رشت (18) روز انتخابات رشت (16) روز انتخابات رشت (17) روز انتخابات رشت (15) روز انتخابات رشت (12) روز انتخابات رشت (7) روز انتخابات رشت (4) روز انتخابات رشت (13) روز انتخابات رشت (9) روز انتخابات رشت (10) روز انتخابات رشت (11) روز انتخابات رشت (6) روز انتخابات رشت (3) روز انتخابات رشت (5) روز انتخابات رشت (2) روز انتخابات رشت (1) روز انتخابات رشت (29) روز انتخابات رشت (37) روز انتخابات رشت (34) IMG_3471 روز انتخابات رشت (40)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code