| سه شنبه، 07 بهمن 1399
نگاه ایران: مسعود نمازی اظهار داشت: جریان تندرو در شهرستان شبستر به منزل من حمله ور شده و با ریختن بنزین روی ماشین من، آن را به خاکستر تبدیل کرده اند. او با بیان اینکه تندروها پس از به آتش کشیدن اتومبیل من، به منزل برادرم نیز حمله کرده و همسر برادرم را با چاقو تهدید کرده اند، ادامه داد: تندروها در توجیه چنین عمل وحشیانه ای گفتند این کار را انجام دادیم «تا شما باشید کاندیدا نشوید.» نمازی افزود: در نظر سنجی های انجام گرفته در شهرستان شبستر آرای او، با اختلاف زیاد از آرای رقبا بالاتر بوده و این از ابتدای آغاز زمان تبلیغات دستمایه ای برای ایجاد اخلال در همایش ها و سخنرانی های من بوده است. این کاندیدای اصلاح طلب حوزه شبستر با اشاره به به آتش کشیده شدن اتومبیل و تهدید یکی از اعضای خانواده اش گفت: این حرکت اخیر نشانه عجز رقباست. 3-1-282x498 4-1-282x498    

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code