| جمعه، 02 مهر 1400
گزارش تصویری تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس در لنگرود
       کد خبر: 31113
نگاه ایران/آدینه صالح نژاد: هوای سرد زمستان در بعضی از مناطق ایران بواسطه برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس و پنجمین دوره انتخابات خبرگان داغ شده است. شب های لنگرود هم از ۲۹ بهمن ماه از موضوع استثنا نبوده و هیجان زیادی بین ساکنان شهر و روستاهای این منطقه به چشم می خورد. هر چه به پایان مهلت تبلیغات و زمان برگزاری انتخابات نزدیک می شویم هم این هیجان بیشتر می شود. در ستادهای انتخاباتی کاندیدا ها شاهد حضور قشرهای مختلف مردم از ساعت های اولیه شب تا نیمه های شب هستیم. در ساعات پایانی شب هم نامزد ها در ستادهای خود حضور یافته و برای طرفداران خود سخنرانی می کنند. کاندیداهایی که در انتخابات مجلس لنگرود با هم به رقابت می پردازند شامل این نفرات است: محمد اسماعیل احمدی سلوش، حسن اخگری، احمد – اسماعیلی، مهرداد امین لیلی، مهرداد بائوج لاهوتی، محمد پوررضا، سیدگل آقا پورعباس کیائی، محمود دهگان، حمید رمضان پوردریاسری، معصومه شعبانی گورندانی، عبدالرضا شفائی، یوسف فلاحیان، پرویز محمدنژادقاضی محله، مجید مطلبی، میثم موسی پور، علی نقی نژاددیوشلی، نرجس نوبهاری لنگرودی. عکس های نگاه ایران را از فضای حاکم بر لنگرود دو روز مانده به پایان تبلیغات انتخابات مجلس با هدف توصیف فضا و تشویق مردم به شرکت در انتخابات و انتخاب گزینه مناسب را در ادامه مشاهده می کنید.
انتخابات مجلس لنگرود (2)
  انتخابات مجلس لنگرود (3) انتخابات مجلس لنگرود (4) انتخابات مجلس لنگرود (5) انتخابات مجلس لنگرود (6) انتخابات مجلس لنگرود (8) انتخابات مجلس لنگرود (9) انتخابات مجلس لنگرود (10) انتخابات مجلس لنگرود (11) انتخابات مجلس لنگرود (12) انتخابات مجلس لنگرود (13) انتخابات مجلس لنگرود (14) انتخابات مجلس لنگرود (15) انتخابات مجلس لنگرود (16) انتخابات مجلس لنگرود (17) انتخابات مجلس لنگرود (18) انتخابات مجلس لنگرود (19) انتخابات مجلس لنگرود (20) انتخابات مجلس لنگرود (21) انتخابات مجلس لنگرود (22) انتخابات مجلس لنگرود (23) انتخابات مجلس لنگرود (24) انتخابات مجلس لنگرود (25) انتخابات مجلس لنگرود (26) انتخابات مجلس لنگرود (27) انتخابات مجلس لنگرود (28) انتخابات مجلس لنگرود (29) انتخابات مجلس لنگرود (30) انتخابات مجلس لنگرود (31) انتخابات مجلس لنگرود (32) انتخابات مجلس لنگرود (1)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code