| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران: فرماندار شهرستان رشت گفت: در شهرستان رشت، ۵۲۴ صندوق رای در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۶ صندوق سیار هستند. سیدعیسی مهدوی، فرماندار شهرستان رشت از آمادگی شهرستان جهت برگزاری انتخاباتی با شکوه خبر داد و اظهار کرد: شهرستان رشت ۵۵ کاندیدا در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دارد. وی با بیان اینکه بالغ بر پنج هزار نفر عوامل اجرایی و نظارت فرآیند رای گیری را در شهرستان کنترل می کنند، افزود: در شهرستان رشت، ۵۲۴ صندوق رای در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۶ صندوق سیار هستند. فرماندار رشت گفت: افراد در قالب هیات های اجرایی، نظارت، محافظین و بازرسین برگزاری انتخاباتی امن را رقم می زنند و تاکنون دوره های آموزشی مختلف نیز برای افراد حاضر در صندوق های اخذ رای و نمایندگان فرماندار برگزار شده است. شهرستان رشت با پنج بخش مرکزی، کوچصفهان، لشت نشاء، خمام و خشکبیجار، سه کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code