| جمعه، 28 مرداد 1401
نگاه ایران: طرفد اران محمود احمد ی نژاد نیز برای انتخابات مجلس لیست د اد ند . روزنامه قانون با این متن کارتون فوق را به تصویر کشیده است.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code