| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران:کار شناس هوا شناسی گیلان هوای استان را ابری و نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی کرد. علی علی دوست با اشاره به وضعیت هوای گیلان اظهار کرد: امروز آسمان گیلان نیمه ابری و ابری، مه آلود با احتمال بارندگی خفیف است. وی با بیان اینکه در طول روز کاهش ابر پیش بینی می شود، افزود: فردا هوای گیلان ابری و نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی می شود. کار شناس هوا شناسی گیلان دمای فعلی رشت را ۶ درجه عنوان کرد و ادامه داد: دمای رشت نسبت به روز گذشته یک درجه کاهش دارد و رطوبت ۹۴ درصد است. علی دوست درباره وضعیت دریا خاطرنشان کرد: دریا برای انجام فعالیت دریانوردی و صید و صیادی امروز مناسب و فردا نامناسب است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code