| یکشنبه، 23 مرداد 1401

نگاه ایران:معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت:صیادانی که فوک های خزری گرفتار شده در تور را رها کنند،تشویق می شوند. فک خزری یکی از پستانداران کمیاب آب زی دنیاست که فقط در دریای خزر و رودخانه های منتهی به آن زندگی می کند.

این گونه تنها پستاندار دریای خزر محسوب می شود و به دلیل صید بی رویه و به هم خوردن شرایط زیستی و کاهش شدید جمعیّت نیازمند حمایت بین المللی است.

ورود انبوه آلودگی و فاضلاب ها به دریای خزر از یک سو و صید و شکار بی حد و مرز آنان از سوی دیگر سلامت،بهداشت و حیات این زیستگاه مهم را در معرض خطر جدی قرار داده و زندگی موجود ارزشمندی چون «فک خزری» را هم به سوی انقراض سوق داده است.

فک خزری شناگر ماهری است که در آب زندگی می کند و تنها برای زادآوری، و گاهی برای استراحت به ساحل می آید. در خشکی بسیار کم تحرک ولی در آب بسیار فعال است و با کمک پاهای خود به سرعت شنا می کند.

آخرین سرشماری فک خزری به ۶ سال قبل(سال ۲۰۰۸) باز می گردد که حاکی از وضعیت ناگوار این تنها پستاندار دریای خزر است

پیش از فروپاشی شوروی سابق جمعیت فک خزری حدود یک میلیون عدد بوده است اما سرشماری سال ۲۰۰۸ نشان می دهد این جمعیت به یکصد هزار عد کاهش یافته است و به عبارت دیگر ۹۰۰ هزار فک خزری از بین رفته اند.

فک خزر یکی از کوچکترین گونه فک های واقعی یعنی بدون گوش است و تنها در دریاچه خزر یافت می شود. این یگانه پستاندار خزر در اغلب نقاط دریا زندگی می کند و محل زیست آن بر حسب در دسترس بودن مواد غذایی و بصورت فصلی متغیر است.

پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به این که این سازمان از هیچ کمک و حمایتی برای جلوگیری از کاهش جمعیت فک خزری دریغ نکرده است، گفت:به طور مثال در روز خزر فعالیت عمده خود را به فک خزری اختصاص دادیم و همین طور در چند سال اخیر تسهیلات زیادی را برای برقراری ارتباط میان مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزری و سازمان های بین المللی و همچنین سازمان های دولتی داخلی فراهم کردیم.

وی افزود:در برنامه همکاری های پنج جانبه، در قالب کنوانسیون تهران، در گذشته نیز چند برنامه در زمینه فک خزری داشته ایم و در آینده و زمانی که دبیرخانه کنوانسیون تهران به طور رسمی در اردیبهشت 95 به باکو منتقل شود، چند برنامه داریم که یکی از طرح هایمان مربوط به فک خزری و حمایت از آن و آموزش ساکنان حاشیه دریای خزر است که همچون گذشته ادامه خواهد یافت.

فرشچی تصریح کرد:در همین زمینه کارشناسان ما به تمام بنادر ماهیگیری سواحل شمال رفته و برای حفاظت از این گونه آموزش های لازم را به صیادان دادند و حتی در این زمینه سازمان شیلات نیز برنامه تشویقی برای صیادانی که فک های خزری گیرافتاده در تورشان را زنده در دریا رها کنند، در نظر گرفته است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code