| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: مسابقه خیرخواهانه بسکتبال میان دو تیم گل بند و درفک ، عصر جمعه (30 بهمن) از ساعت 17 در خانه بسکتبال مجموعه ورزشی شهید عضدی رشت برگزار شد. این مسابقه خیرخواهانه که به منظور حمایت از کودکان بی سرپرست برگزار شد با شرکت افتخاری اصغر کاردوست، بسکتبالیست ملی پوش گیلانی و در حضور خانواده های رشتی و برخی چهره های ورزشی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان برگزار شد. مسابقه خیریه بسکتبال رشت (1) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (2) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (3) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (4) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (5) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (6) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (23) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (8) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (9) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (7) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (10) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (11) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (12) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (13) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (14) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (15) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (16) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (18) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (19) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (20) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (22) مسابقه خیریه بسکتبال رشت (24)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code