| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
به دنبال برخورد فرمانداری با کارنوال غیرقانونی:
       کد خبر: 30494
نگاه ایران: شامگاه دیشب در خیابان امام خمینی(ره) شهر فومن (روبروی پارک شهر) جمعی از طرفداران و حامیان سید تقی موسویان، نامزد انتخاباتی حوزه انتخابیه فومن و شفت به این شهرستان جهت تبلیغ عزیمت نمودند. در حال برگشت از این شهر به محل سکونت و زادگاه این نامزد بودند که توسط طرفداران فومنی چند دقیقه ای خیابان توقف نمودند و در این حین پلاک خودروی این نامزد توسط نیروی های انتظامی توقیف شد و با خواهش این نامزد انتخابات مجلس جلوی اعتراض جوانان و حامیان نسبت به نیروهای خدوم انتظامی گرفته شد. این طرفداران در اعتراض به این اقدام و گرفتن حق قانونی خود برای تبلیغات در شهرستان فومن با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان شماره پلاک خودروی این نامزد خواهان حق خود شدند. این رویداد که باعث شدت تنش موجود در شهروندان فومنی و شفتی شده و قومیت گرایی را در دو شهرستان براه انداخته بر اساس رسالت خبری و اطلاع رسانی بر خود فرض دانستیم تا در این راستا با میرشمس مومنی زاده فرماندار و رئیس انتخابات حوزه انتخابیه فومن و شفت گفتگویی را انجام داده و توضیحات وی را در این مورد انتشار دهیم. میرشمس مومنی زاده با بیان اینکه راه اندازی کارناوال انتخاباتی ممنوع است، اظهار کرد: علت توقیف پلاک خودرو که منتسب به یکی از طرفداران این نامزد انتخاباتی است، به راه انداختن کارناول و به راه انداختن آن رسما برای هر نامزدی غیر قانونی است. وی با بیان اینکه این خودرو توسط پلیس نیروی انتظامی توقیف شده گفت: پلیس به وظیفه خود عمل کرده و در راستای ایجاد نظم عمومی چنین اقدامی از پلیس ضروریست. فرماندار فومن بابیان اینکه توقیف پلاک خودرو مورد خاصی برای تنش در نیروهای فومنی و شفتی نیست، افزود: ضبط پلاک خودرو عاملی برای تذکر برای کاندیداهای متخلف است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code