| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران:  رییس کمیته سیاسی انتخابات حزب ندای ایرانیان در گیلان با بیان اینکه شرکت در انتخابات وظیفه هر ایرانی است اظهار کرد : همه در قبال سرنوشت کشور خود مسئولیم و حضور در انتخابات تجلی احترام به حق سرنوشت خود است. وی با بیان اینکه مجلس خبرگان رهبری یادگار امام (ره) است و در بحث حاکمیتی اهمیت بسیار مهمی دارد افزود: انتخاب فرد اصلح و به معنای واقعی کلمه بسیار حائز اهمیت است. رییس کمیته سیاسی انتخابات حزب ندای ایرانیان در گیلان  با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات و میزان  حضور در انتخابات  در هر نظام یکی از اصول مشروعیت آن است تصریح کرد: در این انتخابات هم  بسان دوره های گذشته میزان  مشارکت بالا خواهد بود . علی بزرگ بشر با بیان اینکه حزب ندای ایرانیان در لوای قانون اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی فعالیت می کند افزود:  برای هر تشکل  و حزب سیاسی مجلس خبرگان اهمیت بسیاری  دارد. بزرگ بشر از اجماع این حزب بر ای ارائه لیست واحد در انتخابات مجلس خبرگان رهبری خبر داد و گفت: حضرت آیت الله قربانی به همراه حجج الاسلام پروایی و علم الهدی در لیست این حزب در این انتخابات قرار گرفتند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code