| یکشنبه، 23 مرداد 1401
نگاه ایران/مهرداد احمدی: جشن 95 سالگی استاد احمد سمیعی گیلانی در رشت برگزار شد. بزرگداشت نود و پنجمین زادروز استاد احمد سمیعی،پدر ویراستاری ایران و رونمایی سه کتاب او، عصر به همت موسسه فرهنگی هنری معیار سخن عصر پنج شنبه در کارگاه هنر سروش رشت برگزار شد. این مراسم با حضور اساتید دانشگاه های گیلان و تهران، اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و چهره هایی نظیر حسین معصومی همدانی،سید علی آل داوود، محمدتقی پوراحمد جکتاجی، علی صلح جو، حسن میر عابدینی، ابوالفضل خطیبی و فیروز فاضلی مدیرکل ارشاد گیلان و جمعی از علاقه مندان به فرهنگ و ادبیات برگزار شد. (گزارش این مراسم) جشن تولد احمد سمیعی (1) جشن تولد احمد سمیعی (14) فیروز فاضلی احمد سمیعی (1) جشن تولد احمد سمیعی (3) جشن تولد احمد سمیعی (7) جشن تولد احمد سمیعی (9) جکتاجی جشن تولد احمد سمیعی (11) احمد سمیعی (2) جشن تولد احمد سمیعی (10) جشن تولد احمد سمیعی (4) جشن تولد احمد سمیعی (8) جشن تولد احمد سمیعی (13) جشن تولد احمد سمیعی (22) جشن تولد احمد سمیعی (23) جشن تولد احمد سمیعی (17) جشن تولد احمد سمیعی (19) جشن تولد احمد سمیعی (16) جشن تولد احمد سمیعی (24) جشن تولد احمد سمیعی (20) جشن تولد احمد سمیعی (18) جشن تولد احمد سمیعی (15) جشن تولد احمد سمیعی (21) جشن تولد احمد سمیعی (25) احمد سمیعی (4) احمد سمیعی (3) جشن تولد احمد سمیعی (28) جشن تولد احمد سمیعی (29) جشن تولد احمد سمیعی (30) جشن تولد احمد سمیعی (32) جشن تولد احمد سمیعی (33) جشن تولد احمد سمیعی (34) جشن تولد احمد سمیعی (35) جشن تولد احمد سمیعی (36) جشن تولد احمد سمیعی (37)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code