| شنبه، 29 مرداد 1401
نگاه ایران/پویا درگاهی: ایستگاه ۱۲ آتش نشانی رشت امروز افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این ایستگاه که ظهر امروز زیر باران زمستانی رشت برگزار شد جمعی از مدیران شهری و محمد علی ثابت قدم شهردار رشت به همراه فاطمه شیرزاد،سید رضا موسوی روزان،امیرحسین علوی،اسماعیل حاجی پور اعضای شورای شهر  رشت و بابک رمضانی مدیر عامل سازمان آتش نشانی و جمعی از آتش نشانان رشت به همراه شماری از شهروندان حضور داشتند. براساس توضیحات مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت جایگاه ایستگاه ۱۲ آتش نشانی با هدف ارایه هرچه بهتر و سریع تر خدمات به شهروندان از سوی شهردار رشت به سازمان آتش نشانی تحویل داده شد و طی این مدت عملیاتهای عمرانی جهت افتتاح ایستگاه آتش نشانی صورت پذیرفت. رمضانی با اشاره به اینکه افتتاح ایستگاه ۱۲ آتش نشانی در این مکان موجبات توزیع عادلانه خدمات آتش نشانی به شهروندان گرانقدر خواهد شد گفت: این محدوده توسط دو ایستگاه آتش نشانی تحت پوشش قرار می گرفت که از این پس ارایه خدمات پس از افتتاح ایستگاه۱۲ آتش نشانی برای ۷ محله دیانتی، فلسطین، سرچشمه، کردمحله، کیژده، ماهی روخان و بلوار خرمشهر بسیار سریع تر خواهد شد. ایستگاه .jpg آتش نشانی (1) ایستگاه .jpg آتش نشانی (3) ایستگاه .jpg آتش نشانی (8) ایستگاه .jpg آتش نشانی (13) ایستگاه .jpg آتش نشانی (5) ایستگاه .jpg آتش نشانی (12) ایستگاه .jpg آتش نشانی (10) ایستگاه .jpg آتش نشانی (9) ایستگاه .jpg آتش نشانی (14) ایستگاه .jpg آتش نشانی (15) ایستگاه .jpg آتش نشانی (16) ایستگاه .jpg آتش نشانی (17) ایستگاه .jpg آتش نشانی (2) ایستگاه .jpg آتش نشانی (18) ایستگاه .jpg آتش نشانی (31) ایستگاه .jpg آتش نشانی (20) ایستگاه .jpg آتش نشانی (23) ایستگاه .jpg آتش نشانی (24) ایستگاه .jpg آتش نشانی (27) ایستگاه .jpg آتش نشانی (21) ایستگاه .jpg آتش نشانی (28) ایستگاه .jpg آتش نشانی (11) ایستگاه .jpg آتش نشانی (29)  شهردار رشت (2)  ایستگاه .jpg آتش نشانی (30)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code