| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران: با اعلام فرمانداری تالش اسامی قطعی 14 نفر از کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل است: مصلحت - آفتابی خطبه سرا 1214 سیدمحمد - اسحاقی کلوری 1215 عزیز - پورعزیزی بالاده 1241 علی - حسینی خطبه سرا 1246 علی - خندستانی 1247 احسن الله - رادمهر 1249 موسی - سعادتی طولارود 1254 محمود - شکری 1258 شهرام - شیرعلی نیا 1261 علی - عباسی خطبه سرا 1264 هومن - لطیفی 1267 فاطمه - نعمت جو 1271 حسین - نیرومندسیاهمرد 1272 منصور - یوسفی جولندان 1274
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code