| شنبه، 29 مرداد 1401
نگاه ایران:  سرپرست اداره پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی گیلان از احتمال بارندگی و وزش باد (گاهی شدید) در استان از فردا (پنجشنبه) خبر داد.
مازیار غلامی بیان کرد: نقشه های هواشناسی بیانگر وجود جوی به نسبت پایدار است ولی بتدریج از پنجشنبه با تقویت امواج تراز میانی جو روی دریای خزر، جوی ناپایدار برای استان پیش بینی می شود. وی ادامه داد: پیامدهای این شرایط جوی نیز بارندگی و وزش باد (گاهی شدید) خواهد بود. سرپرست اداره پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی گیلان، آسمان امروز استان را در جلگه نیمه ابری تا ابری و مه آلود، گاهی با کاهش ابر ، ارتفاعات و دامنه ها کمی ابری تا نیمه ابری عنوان و برای فردا (پنجشنبه) نیز آسمان را در صبح قسمتی ابری تا ابری و مه آلود و بعدازظهر بتدریج همراه با بارندگی و وزش باد (گاهی شدید) پیش بینی کرد. غلامی بیشینه دمای گیلان در شبانه روز گذشته را مربوط به منجیل با 18 درجه سلسیوس و کمینه دما را مربوط به دیلمان با شش درجه سلسیوس ذکر کرد. وی گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر رشت نیز در شبانه روز گذشته، به ترتیب 14 و هفت درجه سلسیوس ثبت شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code