| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران: سرپرست اداره پیش بینی و هشدار سریع هوا شناسی گیلان گفت: نقشه های هوا شناسی بیانگر جوی نسبتا پایدار است و به تدریج از پنجشنبه جوی ناپایدار برای استان پیش بینی می  شود. مازیار غلامی نقشه های هوا شناسی بیانگر وجود جوی نسبتا پایدار است و به تدریج از پنجشنبه با تقویت امواج تراز میانی جو روی دریای خزر، جوی ناپایدار برای استان پیش بینی می  شود که بارندگی، کاهش دما و وزش باد از پیامدهای آن خواهد بود. وی ادامه داد: شرایط جوی برای روز سه شنبه نیمه ابری تا ابری و مه آلودگی کاهش ابر و ارتفاعات و دامنه  ها کمی ابری تا نیمه ابری و برای روز چهارشنبه کمی ابری تا نیمه ابری، بعضی نقاط ابری و مه آلود از اواخر وقت ارتفاعات و دامنه  ها وزش بادگرم پیش بینی می شود. غلامی خاطرنشان کرد: هوای گیلان برای روز پنجشنبه نیمه ابری و مه آلود همراه با وزش باد گاهی شدید طی و شب نیز احتمال بارندگی پیش بینی می  شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code