| سه شنبه، 27 مهر 1400
نگاه ایران: ضرورت توجه بیشتر به موضوع انتخابات از سوی شهروندان، دستمایه کاریکاتور تازه علی میرایی شده است. روزنامه قانون با انتشار این طرح در بالای آن نوشت: «تأثیر منفی بی تفاوتی برخی شهروندان».
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code