| سه شنبه، 27 مهر 1400
نگاه ایران:استاد حوزه و دانشگاه، دوستی با دشمنان را خطرناک خواند و گفت: مسئولان نظام مراقب مراودات با دشمنان باشند. آیت الله سید علی حسینی اشکوری امشب پس از نماز مغرب و عشا در مسجد حضرت ولی عصر (عج) این شهر به موضوع همنشینی و دوستی در جامعه اشاره کرد. وی با ذکر آیه ای از قرآن کریم تصریح کرد: ظالم در روز قیامت افسوس می خورد که کاش همنشین آدم های منحرف نمی شد و به راه حق و خدا و پیامبر می رفت. این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه برای نوجوانان و جوانان مهم است با چه کسی مراوده داشته باشند، افزود: انسان در مراوده خود باید مراقب باشد با چه کسی همنشینی می کند. حسینی اشکوری با اشاره به اینکه مسئولان نظام مراقب باشند دوستی با دشمنان خدا خطرناک است، عنوان کرد: مسئولان مراقب باشند در ایجاد مراودات، دشمنان را دوست خود ندانند، چراکه آن ها دست از دشمنی برنمی دارند. وی با بیان اینکه مسئولان فریب تعریف و تمجید دشمنان را نخورند، چراکه آن ها نقشه دارند، یادآور شد: مردم ایران در ۳۷ سال به انواع و اقسام مختلف توسط دشمنان تهدید شده اند. این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه دشمن تا مجبور نشود به کسی رحم نمی کند، گفت: سوریه را به هم ریختند، خرابی های زیادی ایجاد کرده و موجب آوارگی بسیاری در این کشور شدند. حسینی اشکوری گفت: چهره انسان دوستی دشمن در مسلح کردن گروهک تروریستی داعش که مسبب آوارگی یمنی ها، سوری ها و... شده به خوبی نمایان است. وی، گرسنگی و آوارگی را از مصیبت های مسلمانان منطقه توسط دشمنان دانست و خاطرنشان کرد: در حالی این جنایت ها اتفاق می افتد که آمریکا خود را متولی حقوق بشر می خواند. این استاد حوزه و دانشگاه، حکومت عربستان را چپاولگر دانست که ثروت مردم این کشور را غارت می کند و یادآور شد: سعودی ها خاندان چپاولگری هستند که ثروت مردم را غارت می کنند. حسینی اشکوری، وجود رهبری در کشورمان را نعمت بزرگی خواند و خاطرنشان کرد: وجود علما بسیار ارزشمند است. وی در پایان حضور پرشور در انتخابات و انتخاب افراد اصلح را مهم عنوان کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code