| یکشنبه، 02 آبان 1400

نگاه ایران:  همزمان با پخش سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی از صدا وسیما ، فهرست خبرگان مردم که مورد حمایت ایشان می باشد ، منتشر شد.

در فهرست استان تهران خبرگان مردم ، نام ١٦ تن از کاندیداهای خبرگان رهبری در استان تهران، بشرح ذیل درج گردیده است و فهرست خبرگان مردم در سایر استانها در روزهای آینده منتشر خواهد شد:   اکبر هاشمی رفسنجانی حسن روحانی ابراهیم امینی محمد امامی کاشانی محمود علوی محمد علی موحدی کرمانی ابوالفضل میرمحمدی محمد محمدی نیک( ری شهری) محسن قمی محمدعلی تسخیری محمد سجادی عطا آبادی قربانعلی دری نجف آبادی هاشم بطحایی محمدحسن زالی ( فاضل گلپایگانی) علی ناصری یزدی محسن اسماعیلی  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code