پنجشنبه، 01 آبان 1399 | 2020 Thursday 22 ,October  
نگاه ایران: مسعود ده نمکی در جواب منتقدین و آنها که به نشانه اعتراض از کیفیت پایین فیلم هنگام نمایش رسوایی ۲ سالن را ترک کردند گفت: «... از اینکه عصبانی هستید خوشحالم. اگر عصبانی نمی شدید به خودم و کارم شک می کردم!... صبح اکران نزدیک هست و روسیاهی باز به زغال می ماند؛ حتی اگر همه ی عالم نخواهند و تو تنها باشی» در راستای حمایت از این سخنان گران سنگ و پر گوهر و همچنین فیلم بیدارگر رسوایی ۲، تعدادی از افراد عکس العمل نشان دادند: ۱.مایکل مور (منتقد خارجی) : سینمای هالیوود مدتی است دچار رسوایی اخلاقی شده و کم مانده انحطاط دانمان پاره شود. این فیلم نقطه عطفی در ژانر اخلاق گرایی کمدی بود و جای تاسف است که ما در آمریکا ده نمکی نداریم. ۲.ص.ق (منتقد داخلی و غدد) : رسوایی ۲ با تمام فیلم های جشنواره تفاوت داشت. امسال در مابقی فیلم ها بعد از گذشت ۱۲۰ دقیقه، تماشاگران از هم می پرسیدند پس کی تمام می شود؟!ا ما در فیلم رسوایی ۲ مردم بعد از گذشت ۱۲۰ دقیقه از هم می پرسیدند پس کی فیلم شروع می شود؟! ۳. آنجلینا جولیا: I love playing in khaas movies especially dehnamaki. I have alaghe to peresent in rosvai۳ . I like motehaveling my akhlagh with speaking by akbar abdi. ۴.یک عارف شوریده: شخصی چهارنعل می تاخت. ناگهان با سر زمین خورد. شاهدان به وی خندیدند. بلند شد و خود را تکان داد و گفت: هه هه و زهر مار! می خواستم همین جا پیاده شوم.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code