| چهارشنبه، 05 آبان 1400
نگاه ایران: کانال منتسب به آیت الله هاشمی رفسنجانی از انتشار فهرست مورد حمایت وی در روز جمعه خبر داد. در متن منتشر شده در این کانال می خوانیم: فهرست مورد حمایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، روز جمعه همزمان با سخنرانی وی در صداوسیما منتشر خواهد شد. نام این فهرست خبرگان ٩۴، خبرگان مردم است و شامل ١۶ نام در استان تهران و حدود سی نفر در سایر استان ها است. سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی جمعه بیست و سوم بهمن ماه ساعت ۳۰: ۱۷از شبکه تهران پخش می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code