| سه شنبه، 27 مهر 1400
نگاه ایران/پویا بازارگرد: میدان شهرداری (شهدای ذهاب) رشت ،برای اولین بار پس از آغاز طرح بازآفرینی بافت مرکزی و پیاده راه سازی محل راهپیمایی گرامیداشت 22 بهمن بود. این میدان که به طور سنتی در طول 37 سال گذشته این روز را از هزاران شهروند رشتی شرکت کننده در جشن انقلاب میزبانی می کرد در هفته های آخر چهره جدید خود به سر می برد. در این میان اما شهرداری رشت توانست در زمانی زودتر از موعد اعلام شده جهت پایان رسمی این پروژه، علی رغم شرایط آب و هوایی، فضا را جهت برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم فراهم کند. از طرف دیگر پس از برگزاری راهپیمایی نیز به روال مرسوم همه گردهمایی ها، متاسفانه آثار زباله بسیار در میدان باقی ماند که پاکبانان و پرسنل پرتلاش شهرداری از همان لحظه تا ساعت ها پس از پایان راهپیمایی مشغول نظافت محوطه شدند. شهرداری رشت 22 بهمن (24) شهرداری رشت 22 بهمن (15) شهرداری رشت 22 بهمن (11) شهرداری رشت 22 بهمن (19) شهرداری رشت 22 بهمن (22) شهرداری رشت 22 بهمن (20) شهرداری رشت 22 بهمن (21) شهرداری رشت 22 بهمن (23) شهرداری رشت 22 بهمن (26) شهرداری رشت 22 بهمن (25) شهرداری رشت 22 بهمن (28) شهرداری رشت 22 بهمن (27) شهرداری رشت 22 بهمن (29) شهرداری رشت 22 بهمن (30) شهرداری رشت 22 بهمن (32) شهرداری رشت 22 بهمن (33) شهرداری رشت 22 بهمن (35) شهرداری رشت 22 بهمن (36) شهرداری رشت 22 بهمن (37) شهرداری رشت 22 بهمن (38) شهرداری رشت 22 بهمن (39) شهرداری رشت 22 بهمن (9) شهرداری رشت 22 بهمن (18) شهرداری رشت 22 بهمن (13) شهرداری رشت 22 بهمن (8) شهرداری رشت 22 بهمن (17) شهرداری رشت 22 بهمن (14) شهرداری رشت 22 بهمن (2) شهرداری رشت 22 بهمن (4) شهرداری رشت 22 بهمن (6) شهرداری رشت 22 بهمن (7) شهرداری رشت 22 بهمن (12)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code