| چهارشنبه، 06 مهر 1401
نگاه ایران: تالاب انزلی یا مرداب انزلی با مساحتی در حدود ۲۰ هزار هکتار در استان گیلان قرار دارد. مرداب انزلی از جالب ترین و بزرگترین زیستگاه های طبیعی جانواران ایران محسوب می شود و هر ساله پذیرای تعداد زیادی از پرندگانی است که از سوی کشورهای همسایه شمالی به ایران می آیند.تالاب انزلی به دلیل موقعیت جغرافیایی از نظر میزان بالای رطوبت و آب و ژرفای میانگین 2 متر با هیچ یک از تالاب های ایران قابل مقایسه نیست. در سال های اخیر عدم توجه به مسائل توسعه پایدار محیط پیرامون، این تالاب را در معرض خشکیدگی و محیط زیست طبیعی آن را در معرض خطر قرار داده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code