| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران/طاها عبداللهی:راهپیمایی ۲۲بهمن در شهرستان تالش در پنج شهر و یک روستا برگزار شد. شرکت کنندگان در راهپیمایی شهر تالش  مسیر خیابان طالقانی- میدان و خیابان امام خمینی را پیمودند. به جز جمع زیادی از اقشار مختلف مردم تالش اعم از شیعه و سنی و مسوولان در مراسم راهپیمایی 22 بهمن امسال تالش اکثر کاندیداهای انتخابات هم از این فرصت استفاده کرده و با همراهی جمعی از هوادارانشان حضور داشتند. راهپیمایی 22 بهمن تالش (1) راهپیمایی 22 بهمن تالش (2) راهپیمایی 22 بهمن تالش (3) راهپیمایی 22 بهمن تالش (4) راهپیمایی 22 بهمن تالش (5) راهپیمایی 22 بهمن تالش (6) راهپیمایی 22 بهمن تالش (7) راهپیمایی 22 بهمن تالش (8) راهپیمایی 22 بهمن تالش (9) راهپیمایی 22 بهمن تالش (11) راهپیمایی 22 بهمن تالش (12) راهپیمایی 22 بهمن تالش (13) راهپیمایی 22 بهمن تالش (14) راهپیمایی 22 بهمن تالش (15) راهپیمایی 22 بهمن تالش (16)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code