| چهارشنبه، 05 آبان 1400
نگاه ایران/گروه اجتماعی: شهردار، مسوولین و پرسنل شهرداری منطقه دو رشت امروز همگان با مردم رشت در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند. محمدتقی نظری ، شهردار منطقه دو ضمن حضور در راهپیمایی به بازدید از اقدامات انجام شده در پروژه پیاده راه سازی مرکز شهر و صحبت با شهروندان پرداخت. شهرداری منطقه 2 ، 22 بهمن (9) شهرداری منطقه 2 ، 22 بهمن (6) شهرداری منطقه 2 ، 22 بهمن (5) شهرداری منطقه 2 ، 22 بهمن (4) شهرداری منطقه 2 ، 22 بهمن (2) شهرداری منطقه 2 ، 22 بهمن (1)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code