| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
اختصاصی/ به گزارش نگاه ایران: طی حکمی از سوی شهردار رشت پس از تصویب شورای سازمان، مرتضی عاطفی به عنوان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت منصوب شد. در قسمتی از این حکم آمده است: «امید است با تجارت علمی و اجرایی جنابعالی با نوآوری در فعالیت ها و برنامه ها جهت کارآمد سازی و پاسخگویی به شهروندان شریف و فرهیخته شهر رشت زمینه مناسب را فراهم آورده و ضمن انجام وظایف محوله طبق مفاد اساسنامه و رعایت مقررات مربوطه، اقدام شایسته به عمل آورده و با برنامه ریزی دقیق و ایجاد ساز و کار مناسب، در امور جاریه با فکر و اندیشه، پویایی، تعامل و هماهنگی اثر بخش را در راستای سیاست های شهرداری تحقق بخشیده» گفتنی است عاطفی از مدیران جوان و خوش نام شهرداری رشت،  پیش تر نیز معاون اداری و مالی سازمان مدیریت پسماند بوده است. از دیگر سوابق مدیریتی وی می توان به حضور در معاونت فرهنگی اجتماعی و مدیرعاملی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت اشاره کرد.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code