| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران/ پویا درگاهی:سرای محله پیرکلاچای رشت عصر امروز افتتاح شد. در این مراسم محمد علی ثابت قدم شهردار رشت، سمیه رستگار شهردار منطقه سه، فاطمه شیرزاد عضو شورا و جمع دیگری از مدیران شهری و شهروندان حضور داشتند.(گزارش مراسم) با افتتاح سرای محله پیرکلاچای رشت تعداد این مراکز فرهنگی-اجتماعی در رشت به هفت رسید. شهرداری منطقه سه رشت با افتتاح سه سرای محله در این زمینه بین شهرداری های مناطق پیشتاز است. سرای محله چمران رشت (1) سرای محله چمران رشت (2) سرای محله پیرکلاچا سرای محله چمران رشت (3) شهردار رشت (3) شیرزاد فاطمه (2) رستگار سمیه (2)  قدیمی شهردار رشت (2) سرای محله چمران رشت (5) سرای محله چمران رشت (6) سرای محله چمران رشت (8) سرای محله چمران رشت (10) سرای محله چمران رشت (12) رستگار سمیه (4) شهردار رشت (2) سرای محله چمران رشت (4) شیرزاد فاطمه (3) سرای محله چمران رشت (14) سرای محله چمران رشت (15) سرای محله چمران رشت (16) سرای محله چمران رشت (17) سرای محله چمران رشت (18) سرای محله چمران رشت (19) سرای محله چمران رشت (20) سرای محله چمران رشت (21) سرای محله چمران رشت (22)    

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code