| یکشنبه، 06 آذر 1401
نگاه ایران/طاها عبداللهی:  شهرستان مرزی بندرآستارا این روزها با توجه به نقش پررنگ ایران در تحولات منطقه و فضای پساتحریم و گسترش روابط اقتصادی و تجاری نقش مهمی در توسعه کشور ایفا می کند. آستارا در غرب گیلان و۱۷۷ کیلومتری شهر رشت قرار دارد با جمهوری آذربایجان و استان اردبیل هم مرز و همجوار است و از زیرساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار مطلوبی برخوردار است. تصاویر زیر حال و هوای این آخرین شهر غربی گیلان را در مناطقی نظیر ساحل آستارا، مزار شهدا، پارک ملی، خیابان های حکیم نظامی و امام خمینی(ره)، بازارچه ساحلی و ... را در بهمن ماه نشان می دهد. شهرستان آستارا (3) شهرستان آستارا (4) شهرستان آستارا (1) شهرستان آستارا (6) شهرستان آستارا (8) شهرستان آستارا (7) شهرستان آستارا (9) شهرستان آستارا (11) شهرستان آستارا (12) شهرستان آستارا (13) شهرستان آستارا (14) شهرستان آستارا (15) شهرستان آستارا (16) شهرستان آستارا (17) شهرستان آستارا (18) شهرستان آستارا (10) شهرستان آستارا (19) شهرستان آستارا (5)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code