| دوشنبه، 07 آذر 1401
موانع و مشکلات شهردار برای توسعه رشت:
       کد خبر: 28468
وهاب پورفرجنگاه ایران/ وهاب پورفرج * هنوز بیم و امیدهای شهروندان از انتخاب شهردار جدید نقل محافل بود که انتقادات عجیب شورانشینان و پشیمانی برخی از آنها از انتخاب شهرداری که هنوز جوهر تنفیذ حکمش توسط وزیر کشور خشک نشده بود، عرق سردی بر پیشانی آنها که دل در گرو توسعه و تعالی زادگاهشان داشتند نشاند و آنها را بیش از پیش نگران نیت واقعی نه منتقدان بلکه تخریب کنندگان شهردار جوان و به طبع آن سرنوشت مدیریت شهری رشت ساخت. در این میان شهردار جوان اما گویی با برنامه های جامعی به میدان آمده بود. وی که برخلاف رویه غالب دهه های اخیر مدیریت شهری رشت جوانی، تخصص و انگیزه را در کنارهم داشت، تغییرات را از روزهای نخستین مدیریتش آغاز کرد تا همزمان صدای مخالفین همیشگی و آنها که به رخوت و روزگذرانی در اداره امور شهر خو کرده بودند را رساتر و بی انصافانه تر از همیشه بشنود. شهروندان اما در این میان -با بدبینی مطللق- نظاره گر  تحولات در شهری بودند که برای دهه ها از قافله سازندگی جا مانده بود. امروز اما شاید برای اولین بار بعد از سالیان دراز شهروندان بسیاری را می شناسیم که بر اساس عملکرد چند ماهه شهردار جوان و بواسطه درک بهتر از برنامه های تحول خواهانه وی تبدیل به حامیان ثابت قدمش گشته اند. حامیانی که قطعا اگر انتقادی بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری داشته باشند شهردار جوان و تیم پرکارش را از تیغ تیز انتقاد شان بی نصیب نگذاشته و نخواهند گذاشت. مخالفین شورانشین را اما گویی شعبده ای دیگر در سر است. بهانه این بار عدم رضایت نسبت به پاسخ های شهردار به سوالاتی است که شش ماه پیش از وی مطرح شد! علیرغم اینکه نگارنده طرح سوال، انتقاد و حتی استیضاح را حق بدیهی شورا در قبال شهرداری می داند اما صرفا جهت مرور کیفیت و ماهیت نقدهایی که بر شهردار این روزهای رشت وارد می شود کافیست به آرشیو جلسات شورا سری بزنیم و یا ساده تر از آن 17 سوالی را که از سوی شورانشینان  مطرح شد را مرور کنیم تا به سادگی دریابیم ثابت قدم برای توسعه رشت از جنس آنچه در شان و سلیقه شهروندان است با چه موانعی مواجه بوده و خواهد بود. پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده ست بو / از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند (حافظ) *دانشجوی دکترای تکامل و تنوع زیستی در کانادا نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code