| شنبه، 12 آذر 1401
در جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت عنوان شد:
       کد خبر: 28406
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: جلسه ۷۹ کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهری شورا همزمان با کمیسیون بودجه با موضوع بررسی تعرفه بهای خدمات سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵ تشکیل شد. فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون و امیرحسین علوی رییس کمیسیون بودجه، مظفر نیکومنش، رضا موسوی روزان، حسین کارگرنیا، محمود باقری اعضای حاضر شورای شهر رشت در این جلسه بودند. مرتضی عاطفی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت، داریوش رحمتی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری رشت و هاجر خرمدل رئیس اداره درآمدهای شهرداری رشت و محمد رمضانی مشاور کمیسیون بودجه از دعوت شدگان به جلسه کمیسیون امروز بودند. جلسه ای که البته به بحث و بررسی گذشت و تعرفه بهای پیشنهادی سازمان پسماند شهرداری رشت تصویب نشد. تغییر مبنای تعرفه خدمات مرتضی عاطفی در این جلسه با اشاره به پیشنهاد سازمان پسماند در ارتباط با بهای خدمات سال ۹۵ گفت: در سال های گذشته هیچ اشاره ای به نوع خودرو حمل زباله که در وزن زباله تاثیر دارد نشده بود. وی افزود: اما سازمان پسماند در نظر دارد تا هزینه ها را براساس حجم زباله های ورودی به سراوان محاسبه کند. این محاسبه براساس هزینه دفن زباله که شامل هزینه نیرو ها، لودر، آب، برق، شن ریزی و هزینه های متفرقه انجام شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهایی مانند تریلر، کامیون ده چرخ، رنو، کامیون ۶ چرخ، خاور، هیوندا، نیسان زباله ها را به سراوان منتقل می کنند گفت براساس ظرفیت حجمی هر نوع خودروی در حال کار تعرفه پیشنهادی ارائه شده است. عاطفی گفت: به عنوان مثال از آنجایی که خودروی نیسان ظرفیت بار یک و نیم تن را دارد تعرفه پیشنهادی برای ورود نیسان ۳۳ هزار تومان پیش بینی شده است. پیشنهاد ۲۲ هزار تومانی برای دفن زباله مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت با بیان اینکه مبنای محاسبه را از خودرو به تناژ تغییر داده ایم گفت: براساس محاسبات انجام شده هزینه دفن هر تن زباله در سراوان برابر با ۲۲ هزار تومان خواهد بود. همچنین مقرر شده است تا در سال آینده شهرداری های مناطق پنجگانه رشت هزینه دفن زباله را به سازمان پسماند شهرداری رشت پرداخت کنند. هاجر خرمدل رئیس اداره درآمدهای شهرداری رشت با بیان اینکه هزینه یک تن دفن زباله براساس محاسبات وزارت کشور ۲۵ هزارتومان است گفت: مناطق بر همین اساس ۲۵ هزارتومان از شهروندان دریافت می کنند اما سازمان پسماند فقط ۲۲ هزارتومان از شهرداری مناطق دریافت خواهد کرد. فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر نیز با بیان اینکه تولید زباله در استان گیلان رو به افزایش است گفت: باید بتوانیم بازدارندگی ایجاد کنیم. وی تغییر سبک زندگی و افزایش مصرف گرایی را دلیل این روند دانست و گفت: باید در زمینه تفکیک از مبدا و کاهش تولید زباله بیشتر کار صورت گیرد. تنها بیمارستانی که در رشت زباله ها را امحا می کند نیکومنش نیز در این جلسه با بیان اینکه باید در امر تفکیک از مبدا فرهنگ سازی صورت بگیرد گفت: باید به سمت کاهش تولید زباله برویم. وی همچنین با بیان اینکه تنها بیمارستان رسول اکرم کار امحا زباله را انجام می دهد اظهار کرد: باید مدیران بیمارستانی در جلسه کمیسیون دعوت شده و نسبت به این موضوع توجیه شوند. سکویی در لاکان در ادامه جلسه عاطفی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت با اشاره به اینکه در لاکان رشت سکویی در حال احداث است تا تمام خودروهای حمل زباله اعم از نیسان و هیوندا و خاور بتوانند بار خود را در خودرو تریلی خالی کرده و تنها خودور تریلی برای تخلیه به سراوان برود. وی اضافه کرد: این سکو برای تکمیل به ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد. رحمتی معاون مالی شهرداری در ادامه بحث از قول فراهم کردن این مبلغ خبر داد. در ادامه بحث کارگرنیا و روزان به استفاه سازمان پسماند از تنها باسکول سراوان تاکید کردند. عاطفی با بیان اینکه استفاده از باسکول خواسته سازمان پسماند نیز است گفت: اما در صف ایجاد شده در زمان تراکم تردد خودورهای حمل زباله احتمال ریزش شیرابه زباله ها و ایجاد مشکل در ابتدای منطقه سراوان وجود دارد. بحث ناتمام در ادامه جلسه اعضای شورا تعرفه ۲۲ هزار تومان برای هر تن زباله را با قید دو تبصره پذیرفتند. همچنین ۲۰ درصد تخفیف برای دهیاری ها وشهرداری های استان و بیمارستان های دولتی در صورت پرداخت نقدی طی یک ماه در نظر گرفته شود. البته در ادامه جلسه با مطرح شدن بحث کارخانه کود آلی و میزان هزینه های سالیانه دفن در سراوان علوی رئیس کمیسیون بودجه در خواست کرد تا جلسه دیگری با ذکر جزییات بیشتر از هزینه های سازمان پسماند برگزار و در آن تعرفه ها مورد بررسی قرار بگیرد. با توجه به موضوع مورد اشاره جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و محیط زیست و بهداشت بدون مصوبه ای به پایان رسید. شیرزاد فاطمه (3) کمیسیون بهداشت شورا (2) کمیسیون بهداشت شورا (3) باقری محمود (2)   خرمدل هاجر رییس اداره درامدهای شهرداری (2) رحمتی داریوش (2) عاطفی   علوی امیرحسین (2) غاطفی مرتضی (3) کارگرنیا محمد حسین (1) موسوی روزان نیکو منش مظفر (1)  IMG_7506 کمیسیون بهداشت شورا (2) راضی حسن زمضانی محمد مشاور کمیسیون بودجه شورا (1)