| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401

.اختصاصی/ گزارش تصویری نگاه ایران: اولین دوره بازیهای بومی – محلی و روستایی «شکردشت» تالش روز جمعه 8 خرداد در ارتفاعات تالش برگزار شد

استقبال-کنندگان-3

اهدای-جوایز   تصویربرداری-هوایی زیبایی-مسیر سختی-راه سختی-راه2 سختی-راه-برای-خبرنگاران صناب-کشی-(لپنه-کشی طناب-کشی-(لپنه-کشی) طناب-کشی_1 عوامل-اجرای-جشنواره کمربند-بازی---قیش-بازی کمربند-بازی---قیش-بازی-2 کمربندبازی---قیش-بازی-3 محل-برگزای-جشنواره-شکردشت مسابقه-اسب-دوانی-2 مسابقه-اسب-دوانی-3 مسابقه-اسب-دوانی-4 مسابقه-اسب-دوانی-5 مسوولین مسیر-جشنواره-شکردشت مسئولین-در-جشنواره_1 نمایشگاه-جشنواره1  اجرای-بازیهای-جشنواره اسب-دوانی اسب-دوانی-2 استقبال-از-جشنواره استقبال-از-جشنواره-2

پوشش-جشنواره

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code