| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران/گروه ورزشی: «رییس هیات بوکس استیضاح می شود.» خبری که طی چند روز گذشته یکی از عجیب ترین اخبار چند ماه اخیر در عرصه پر حاشیه ورزشی استان بود و همچنان جذاب و پر حاشیه دنبال می شود و با اتفاقاتی که در چند روز گذشته رخ داد است این حساسیت را چند برابر هم  کرده است. اکنون می توان جذابیت حاشیه های آینده هیات بوکس را هم تراز با حاشیه های فوتبال استان گنجاند انتخابات متعدد و ابطال آنها و حالا هم استیضاح رییس تازه به صندلی نشسه، ولی هنوز اداره کل ورزش و جوانان در حالی با توجه به رخدادهای اخیر به نظر دیگر از امین قاسمی پور و دایره مدیریت اش حمایت نخواهد کرد هنوز خبری برای برگزاری مجمع فوق العاده اعلام نکرده است. نزدیک به بیست روز است که نامه ای تحت عنوان برگزاری مجمع فوق العاده بوکس برای استیضاح امین قاسمی پور از سوی احمد ناطق نوری رییس فدراسیون بوکس به مسعود رهنما ارسال شده است و در این نامه به نوعی بر حساسیت و عملیات ضربتی برای نجات بوکس گیلان تاکید شده، ولی تاکنون تاریخ یا خبری از آن در سایت روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اعلام نشده است و نامه مذکور دست به دست و گوشی به گوشی در شبکه های مجازی می چرخد و هر روز اهالی ورزش منتظر رسیدن خبر برگزاری مجمع هستند.چون بسیاری برگزاری انتخابات سالم و به دور از حاشیه هیات بوکس را شروع بازگشت ورزشی های مدبر به ورزش استان می دانند. با پیش آمدهای کنونی اداره کل و شخص مدیر کل چه فوتصمیمی خواهد گرفت؟ شاید این پیچیده ترین سو الی باشد که می توان درباره اتفاقات گوناگون در عرصه ورزش استان از کارشناسان پرسید که مثلاً در مورد فوتبال، مدیرکل و مشاورین بسیاراش چه تصمیمی خواهند گرفت و یا در خصوص ووشو، کشتی، بسکتبال و ... زیرا هر بار که ما منتظر خبر خوشحال کننده ای بودیم برعکس آن مسایل به سود ورزش استان پیش نرفت ولی در خصوص برگزاری مجمع فوق العاده به نظر دست رهنما برای حمایت از کاندیدای مورد نظراش کاملا بسته است و اگر هم کاندیدای جدیدی هم داشته باشد می توان سوالی مطرح کرد و پرسید:کسانی که تاکنون از آنها حمایت شده چه سودی برای ورزش استان داشته اند که حالا باید منتظر کاندیدای جدید بمانیم؟ با رخدادهای تأسف باری که در چند ماه گذشته رخ داده است شاید رهنما میلی به معرفی کاندید برای ریاست هیات نداشته باشد و بگذارد تمامی امور به دست جامعه ورزش بررسی و برگزار شود. ابطال انتخابات و برگزاری مجمع های مختلف تنها به بوکس مربوط نمی شود و دیگر رشته های ورزشی هم با حاشیه های گوناگونی همراه اند که باید در جایی به اتمام برسد و استان گیلان به صورت تخصصی به پرورش قهرمانان شایسته و نمایندگان خوب برای ایران بپردازد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code