| دوشنبه، 07 آذر 1401
دعواها را تمام کنید، رشت خسته است:
       کد خبر: 28024
behroozmehdizadehنگاه ایران/ بهروز مهدی زاده * عجله اعضای شورای رشت آنقدر در عوض کردن شهردار زیاد است که در طول 5 ماه دوبار شهردار توسعه گرای این شهر را به پای جلسات استیضاح کشاند تا شاهد تغییری دیگر در مدیریت به شدت ناپایدار این شهر خسته باشیم.
این بار طرح استیضاح درست در اواسط یکی از بزرگ ترین پروژه های تاریخ رشت و اتفاقاً قبل از شروع سال جدید قرار است صورت گیرد. عملاً در طول 17 سال از عمر شورای اسلامی رشت تاکنون 24 شهردار برای این شهر پرهیاهو آمدند و رفتند. این حجم تغییرات چیزی جز عقب ماندگی برای مردم این شهر نداشت. هرچند اگر از همین اعضای محترم شورا علل عقب ماندگی این شهر پرسیده شود همگی علت اصلی را مدیریت ناپایدار ذکر می کنند. علتی که شاید مسبب اصلی اش خود همین اعضای شورای شهر باشند. در واقع هر 9 ماه یک شهردار برای شهری که نیازمند توسعه و پیشرفت است، یک عقب ماندگی بزرگ است. تهدید به استیضاح و ایجاد تنش در حوزه مدیریت شهری نه فقط خاص چند عضو شورا، بلکه در رسانه هایی که در همین چند سال اخیر به تعداد فراوان وجود دارند، دیده می شود. رسانه هایی که جز دامن زدن به مشکلات و بزرگ جلوه دادن حاشیه ها کار مثبتی انجام نداده اند. ثابت قدم شاید ایرادات بسیاری داشته باشد ولی بی شک یکی از کار بلدترین و باسوادترین شهرداران 40 ساله اخیر این شهر در سودای توسعه است. در هیچ یک از دوره های فعالیت شورای شهر البته به جز شورای اول، تعامل سازنده ای بین اعضای شورا و شهرداری دیده نشده است و البته دود این شکنندگی رابطه به چشم مردم رفته و مشکلات دو برابر شده است. این انتقاد از شهردار جوان رشت شاید درست باشد که نیاز به همکاری بیشتری با اعضای شورای شهر در انجام پروژه های بزرگ دارد، ولی آیا تاکنون نظیر اتفاقات عمرانی که اکنون در شهر افتاده و پروژه های بزرگی مثل پیاده راه باقت مرکزی، و مهم تر از آن ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهر رود دنبال می شود، آیا در سال های دور هم اجرا شده بود؟ و اینکه آیا شهردار مطلوب بعدی اعضای شورا می تواند با همین سرعت فعلی پروژه پیاده راه میدان شهرداری را به سرانجام برساند؟ با روی کار آمدن ثابت قدم در سال 94 همه از افزایش عمر مدیریتی حرف می زدند حتی اعضای محترم و مدرن این شهر به شدت به این امر تاکید می کردند ولی هنوز یک سال از عمر مدیریتی ثابت قدم نگذشته، شورای شهر دو بار به اصلی ترین چالش خود، یعنی استیضاح روی آورده است. کاری که در تاریخ این شهر حتماً در آینده در نظر مردم به شدت مورد انتقاد قرار خواهد گرفت. هر فردی به عنوان مدیر هیچ وقت کارآمدی صد درصدی ندارد، اشتباهات در هر مدیری چه کم و چه بیش وجود دارد و مدیر بی اشتباه و کامل وجود ندارد. اما ما به عنوان شهروند یا اهالی رسانه و همین طور به عنوان اعضای شورای شهر چه وظایفی داریم؟ تغییرات مدام در شهرداری چیزی جز مسکوت ماندن طرح های توسعه ای و عمرانی برای این شهر دستاوردی در پی نخواهد داشت. این حقیقت باید پذیرفته شود در بین اعضای شواری شهر نگاه محلی و منطقه ای برای توسعه شهر وجود ندارد. ثابت قدم فقط یک اسم است، اما چیزی که مهم است عملکرد اوست که حداقل از بین شهردارهای پیشین رشت نزدیک به آرزوهای توسعه طلبانه رشت دیده می شود. متاسفانه رشت نه با این دیدگاه توسعه گرایانه بلکه با دید غوغا سالاری و هیاهو پروری مدیریت می شود. اما حلقه مفقوده این شهر «مدیریت عقلانی» است. کلان شهری که مردمش بیکار هستند و رودخانه هایش بیمار. شهری که اخیراً با طرح های گردشگری مثل پیاده راه سازی خیز بزرگی به سمت تغییرات برداشته اما انگار این سودای پیشرفت در هیاهوی دعوای شهردار با شورا قربانی لجبازی های این دو ارگان شده است. اما سؤال اصلی این است که گیریم ثابت قدم برکنار شود، شهردار بعدی می تواند در چنین فضای مسمومی کار کند؟ مسلماً تاریخ درباره ما رشتی ها قضاوت می کند. برای کسانی که در این ایام حساس بودند اما در مقابل تصمیمات نادرست و پرهزینه سکوت کردند.
  *روزنامه نگار
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code