| یکشنبه، 01 خرداد 1401
رئیس اداره بازرسی و نظارت بر کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان:
       کد خبر: 2800
به گزارش نگاه ایران:  رئیس اداره بازرسی و نظارت و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان از انجام بیش از 61 هزار مورد بازرسی از مراکز عمده فروشی، انبارها و سردخانه های استان خبر داد. محمد درویش کردار گفت: از مجموع بازرسی ها از مراکز انبار و عرضه کالا و بررسی گزارشهای مردمی به سامانه 124،  تعداد 2 هزار و 538 مورد تخلف صنفی و خدماتی شناسایی و پرونده های تخلف آنان به ارزش بیش از 7 میلیارد و 930 میلیون ریال جهت سیر مراحل قضایی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد. وی با اشاره به لزوم بررسی و نظارت مستمر بر میزان کالای مصرفی موجود در استان به منظور مدیریت و تأمین به موقع نیازهای مصرفی شهروندان، از پایش مستمر مراکز عمده فروشی، انبارهای ذخیره کالا و سردخانه های سطح استان و نظارت بر قیمت عرضه کالا در استان خبر داد و افزود: در دو ماهه نخست سال جاری بیش از 61 هزار مورد بازرسی از این مراکز صورت گرفت. درویش کردار افزود: بیشترین میزان بازرسی ها در واحدهای عمده و خرده فروشی، انبارها و سردخانه های رشت با تعداد 12 هزار مورد بازرسی، صورت گرفته است. وی تصریح کرد: در ماه های فرورودین و اردیبهشت بیش از 5 هزار گزارش و شکایت مردمی از طریق سامانه 124، به عنوان ابزار نظارتی مردم بر عملکرد بازار  به اداره بازرسی و نظارت استان واصل شد. وی تصریح کرد: از مجموع بازرسی های به عمل آمده و گزارشات مردمی به سامانه 124، 2 هزار و 538 مورد تخلف شناسایی شد و پرونده های تخلف آنان به ارزش بیش از 7 میلیارد و 930 میلیون ریال جهت سیر مراحل قضایی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد. رئیس اداره بازرسی و نظارت بر کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان تصریح کرد: بیشترین عناوین تخلفات و شکایات شامل گرانفروشی، کم فروشی ، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه، اخفاء و امتناع از عرضه بوده است. گفتنی است سامانه ستاد خبری124 به عنوان سامانه اقتصادی و نظارتی مردم بر عملکرد بازار راهی در سرعت بخشی در  رسیدگی به شکایات مردمی و بهره مندی از نظرات و پیشنهادات مصرف کنندگان است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code