| یکشنبه، 01 خرداد 1401
برای یادآوری مسئولیت سنگین ریاست جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان :
       کد خبر: 2786
اختصاصی/ نگاه ایران:  [caption id="attachment_2795" align="alignnone" width="210"]مومن صالحی * مومن صالحی *[/caption] آرزوهای زیادی برای عمران و آبادانی استان گیلان و مرکز ان ، این شهر رشت داریم ، پای صحبت هر فرهیخته و صاحب نظری که می نشینی با دنیایی از برنامه مواجه میشوی ،این صاحب نظران  کم و بیش از مشکلات حقوقی و فنی و انسانی حل مشکلات هم بیخبر نیستند ، اگر نیت خوانی نکنیم عموما هم منظور خاصی ندارند و میخواهند جدا از منافع شخصی کاری برای استان و  شهر بشود . انواع تخصص های فنی و انسانی آمیخته به تجربه هم موجود است .با مدیر ارشد استان تا معاونین و مدیران کل ادارات و سازمان ها که می نشینی همگی دغدغه خدمت دارند و نگران و منتقد اوضاع بهم ریخته فعلی . اینکه وضع مناسبی نداریم را همگان میدانند . از بالا بودن نرخ بیکاری به نسبت استان های دیگر تا اقتصاد ضعیف و ناچیزی ثروت شهروندان تا وضع اسفناک محیط زیست و آلودگی رودخانه ها و روند کاهنده سطوح جنگل و مرتع تا درگیری های ناشی از اختلافات انسانی در سطح خرد و کلان و افزایش محیر العقول رشد جرایم شخصی و اجتماعی .تا.... واقعا مشکل کار کجا است؟ برنامه راهبردی والگوو نقشه راه توسعه استان را نداریم؟ که نداریم . آمار و اطلاعات دقیقی از اوضاع در حوزه های مختلف را نداریم ؟که نداریم . دستگاه اداری کارآمد و شفاف و به روزشده در بخش های مختلف را نداریم ؟ که نداریم . همبستگی ملی و استانی برای تهیه و اجرای برنامه های خرد و کلان را نداریم ؟ که نداریم . تنگ نظری و حسادت و زیر آب زنی یکدیگر را نداریم ؟ که داریم . ثبات مدیریت در استان در بخش های مختلف را نداریم ؟ که نداریم . امنیت برای جلب سرمایه گذاران کلان حتی داخلی را نداریم ؟ که نداریم . فرهنگ کار و تلاش و سماجت در پیگیری امور را نداریم ؟ که نداریم . تخصص های موجود و توان فنی برای اجرای برنامه های توسعه را نداریم ؟ که داریم . اعتماد فیمابین  و متقابل حاکمان و مردم را در استان نداریم ؟ که خدا میداند داریم یا نداریم . اعتماد فیمابین و متقابل مردم را به هم در این استان نداریم ؟  که خدا میداند داریم یا نداریم . نیرو ها و جریانات سیاسی جان دار و قدرتمندی در استان نداریم ؟ که نداریم . فرهنگ کار جمعی و مشارکت در انجام امور را نداریم ؟ که نداریم . سهم ما بطور کلی (و نه امروز با تک ستارگانی) در دستگاه حکومت مرکزی کم هست؟ که هست . نیروهای جوان با انگیزه بالای کار و میانسالان و پیران با تجربه نداریم ؟ که داریم .و قس علیهذا . یا مشکلات شناخته و نشناخته  دیگری هست که به توان و ذهن نگارنده این مقاله نمی آید .  چه کسی مسئول است ؟ اگرچه بررسی چگونگی رسیدن به اینجا و اکنون،  بسیار مهم و بررسی آن از ضروریات است ، مهم تر از ان ،چگونگی برون رفت از وضعیت کنونی و آغاز گام برداشتن بسوی بهبود شرایط زندگی مردم در این خطه سر سبز و با استعداد های فراوان انسانی و طبیعی است . ریاست محترم سازمان احیا شده مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در جلسه اعتدالیون استان به سه محور مهم توسعه استان  اشاره نمودند . عکس شماره 1 تولید  -   تجارت  -  توریسم این بدین معنی نیست که ایشان به بسترهای انسانی و اداری و حقوقی و فنی  زمینه ساز تحولات این سه بخش توجهی نداشتند ، بلکه آقای دکتر کیوان محمدی بعنوان استاد برجسته جامعه شناسی دانشگاه گیلان که شاگردانش همیشه از هوش و ذکاوت ایشان نقل ها دارند بهتر از همه میدانند که با چه مسایل پیچیده و غامضی برای تحول در این سه بخش مواجه هستند . عکس شماره 2 دانستن جزییات مسایل مسئولیت آقای دکتر محمدی را ده چندان مینماید . او میداند که با یک سو نگری و با نخبگانی یکدست از متخصصان هر زمینه یا حتی گرایشات سیاسی واحد کار به سامان نمیرسد که خود در آن جلسه به این مسئله اذعان داشتند . از سویی ایجاد مشارکت صاحب نظران نیز پروژه در دسترس و راحتی نخواهد بود . دهها پروژه مهم  بی سرانجام سال ها است که دغدغه مردم این سامان  شده است . تهیه نقشه راه و تعیین تکلیف الگوی توسعه استان . ایا استان گیلان قطب کشاورزی است؟ توریسم ؟ یا صنعت و تجارت ؟ یا هر سه ؟ به چه نسبتی ؟ با چه اولویت هایی ؟ پاسخ این پرسشها در اسناد بالادستی یافت میشود؟ آیا مدیران استان میدانند به کدام سمت و سو میروند؟ سامان دهی دو رودخانه ( آلوده ترین در جهان ) مهم در مرکز استان که به توسعه توریسم مورد نظر ایشان کمک فراوانی خواهد نمود . عکس شماره 3 راه اندازی صنایع بزرگ تعطیل شده بعد از انقلاب که منجر به بیکاری هزاران نفر شده و بازار دستفروشی و بروز انواع بزه کاری را افزون نموده است . عکس شماره 4عکس شماره 5 منطقه آزاد انزلی که با هزار امید برای توسعه صادرات و بهبود تجارت خارجی و معیشت مردم هزینه های زیادی را اعم از ملی و استانی بخود اختصاص داده و اکنون درگاهی برای واردات بیشتر شده است . عکس شماره 6 احیا مرداب انزلی که بعنوان یکی از بزرگترین تالاب های جهانی با بیشترین حجم آلودگی رو به نابودی است . عکس شماره 7 جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی که گیلان را با سونامی بیماری سرطان مواجه نموده است . عکس شماره 8 ایجاد وحدت و همبستگی بین مردم و ترمیم رابطه حاکمان با اقشار مردم که خود پروژه ای بسیار بزرگ و با اهمیت است که نیاز به مطالعات جدی دارد . ایجاد شور و نشاط و تقویت امید برای آینده ای بهتر برای 5/2 میلیون نفر اهالی گیلان ، که کمک همه بخش های تولیدی تا تجاری تا فرهنگی را طلب میکند .  و.... دکتر محمدی میگوید برای شروع این ماراتن نفس گیر به تبریکی نیاز ندارد و درست هم میگویند .تبریک برای زمانی هست که  بعنوان ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، بتوانند حتی نسبتا این امور را سامان دهند . برای آقای دکتر محمدی تنها ارزوی موفقیت آنچنان که خود گفته است کافی نیست . بلکه باید به او یاری رساند . یاری رسانی از هر طریق ممکن . ارایه پیشنهادات ، ارایه نتایج پژوهش ها ، دید و بازدید با بزرگان اندیشه و صنعت و مدیریت ، ایجاد زمینه حضور سرمایه گذاران ، فعالیت بیشتر مطبوعاتی ، حفظ زبان از بد گویی و بدخواهی و تقویت جایگاه ایشان . ولی او نیز مسئولیت هایی دارد . در راس مسئولیت های دکتر محمدی ایجاد اجماعی برای توسعه استان از طریق فراخوان و ایجاد تعامل جدی با فرهنگ جهادی بین نخبگان مردم و مسئولان است . موتور کند و بی تحرک استان را باید روشن کند و این چرخ باید بچرخد .   * پژوهشگر اجتماعی

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code