| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
بر اساس 12 پله مصرفی؛
       کد خبر: 2780
به گزارش نگاه ایران: با تصویب هیأت وزیران  قیمت گاز خانگی، تجاری و دولتی از روز گذشته با افزایش 15 درصدی محاسبه خواهد شد.به  طوری که هر یک از پلکان های مصرفی در قبوض بخش خانگی 15درصد افزایش پیدا خواهد کرد.  با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، در سال های گذشته تعرفه های گاز بر اساس فرمول خاصی اعمال شد. براساس آن فرمول قیمت گذاری گاز خانگی 12ماهه سال به دو بخش هفت ماهه نخست و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شد که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوت هایی با یکدیگر دارند. مطابق با تعرفه گاز زمستانی مشترکان خانگی (از ابتدای آبان ماه هر سال اعمال شد) محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقیلم (سرد یک، سرد دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و  12دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.  با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در بیش از 360 شهر ایران مطابق با چهار اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند. از سوی دیگر مطابق با جدول تعریف شده مشترکان گاز خانگی که مصرف آنها مطابق با پله اول و دوم باشد قبوض سبز دریافت می کنند و مشترکانی که مصرف گاز آنها در پله های سه، چهار و پنج باشد قبوض زرد دریافت خواهند کرد. همچنین آن دسته از مشترکانی که مصرف گاز طبیعی آنها در ردیف پله های ششم تا دوازدهم قرار می گیرد. قبوض قرمز دریافت خواهند کرد که میزان بار مالی قبوض گاز این دسته از مصرف کنندگان افزایش قابل توجهی پیدا می کند.  جزئیات افزایش قیمت گاز در تابستان و زمستان ۹۴ با افزایش ۱۵درصدی گاز بهای مصرفی کمترین رقم قبوض گاز بین ۵۴۰۰ تا ۱۳۵۰۰ تومان و بیشترین رقم حدود ۶۹۰ هزار تومان خواهد بود.براین اساس کمترین رقم قبوض گاز در فصل گرم همراه با عوارض 10 درصدی حدود پنج هزار و 400 تومان و بیشترین رقم بیش از 258هزار تومان خواهد شد. کمترین رقم قبوض گاز در فصل سرد همراه با عوارض 10 درصدی به ترتیب در اقلیم یک تا چهار 13500، 11250، 9000 و 6750 تومان و بیشترین رقم برای این چهار اقلیم به ترتیب بیش از  689هزار، 662 هزار، 636 هزار و 609 هزار تومان خواهد شد. طبق مصوبه دولت در سال 1394، عوارض مصرف گاز از 13درصد به 10 درصد کاهش و عوارض قبوض گاز یک درصد افزایش یافته است. همچنین هزینه آبونمان و بیمه در سال جاری ثابت خواهد ماند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code