| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
[caption id="attachment_2706" align="alignright" width="136"]مصطفی هاشمی طبا مصطفی هاشمی طبا*[/caption]
راهکار مواجهه با مخالفان دولت پیشبرد برنامه دولت ها همواره نیازمند اراده کافی و وجود سازوکار دقیق و مؤثر ارزیابی و نظارت در مراحل مختلف انجام آن است. اگر ابتدا و انتهای یک برنامه و دلایل انجام آن برحسب ضرورت زمانی یا موقعیت خاص اجتماعی یا حتی بین المللی، روشن و مشخص باشد، آن گاه برخی موانع و کارشکنی های مخالفان نمی تواند انجام فعالیت ها را با کندی مواجه کند. معمولا در کشورهایی که برپایه نظام های مبتنی بر مردم سالاری استوار هستند، تفکیک قوا سبب می شود گاهی جریان های مختلف سیاسی در دولت یا مجلس، دیدگاه واحدی درقبال مسائل کشور نداشته باشند و درعین حال، تمرکز قدرت نیز در یک قوه ایجاد نشود؛ به عنوان نمونه امروز اگر کنگره ایالات متحده گرایش سیاسی دیگری داشت، حتما مواضع و شیوه عمل رئیس جمهور نیز تفاوت هایی پیدا می کرد. این اختلافات امروز برای ایرانیان که موضوع پرونده هسته ای و مذاکرات و مواضع موافقان و مخالفان در داخل آمریکا را دنبال می کنند، ملموس تر شده است. به هرتقدیر، در کشاکش میان دولت و منتقدان، صبر و تحمل دستگاه اجرائی در کنار تدبیر برای پیشبرد امور، تعیین کننده است و هر طرفی توانمندتر باشد، موفقیت بیشتری به دست خواهد آورد. اگر برنامه های اجراشده توسط دولت، پشتوانه کارشناسی داشته باشد و با درک ضرورت های زمانه خود به مرحله اجرا درآید، حتما قابل دفاع خواهد بود و با پافشاری بر آن، می توان تبعات آن را مدیریت کرد. معمولا اصلاحات ساختاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، واکنش های گسترده تری میان موافقان و مخالفان و بخش های مختلف مردم به دنبال دارد. سال هاست شاهد اجرای برخی برنامه های ریاضتی در کشورهایی که با بحران های مالی و اقتصادی مواجه شده اند، هستیم. به طور طبیعی ممکن است بخش هایی از جامعه با یک ایده و برنامه دستگاه اجرائی موافق نباشند، اما دولت می تواند با تحلیل درست و ارائه منطقی و حرفه ای آن به جامعه، لزوم اجرای آن را یادآور شود. دولت یازدهم، در نزدیک به دوسالی که بر سر کار است، با مشکلات بسیاری مواجه بوده که از گذشته به جا مانده است. در حوزه مذاکرات هسته ای و مباحث اقتصادی و فرهنگی، مخالفان به شکل جدی مشغول فعالیت هستند. برخی از آنها، حتی در صورت انجام درست یک ایده، به طورکلی «مخالف» هستند، پس دولت امکان مجاب کردن آنها را نخواهد داشت. درعین حال، باید با ابزارهای رسانه ای کافی، مردم را در جریان اقدامات و موانعی که بر سر آنها وجود دارد، قرار دارد. ناقص گویی یا کلی گویی، می تواند کار دولت را دشوار تر کند و برعکس، انتقال درست و دقیق مسائل به مردم، با همین ابزارهای رسانه ای محدود، ظرفیت کم اثرکردن تحرکات رسانه ای و سیاسی قابل توجهی را که مقابل دولت ایجاد شده، فراهم می کند. *معاون رییس جمهور دولت سازندگی

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code