| سه شنبه، 30 شهریور 1400
نگاه ایران/گروه اجتماعی: همایش رسانه و انقلاب صبح امروز با حضور محمدعلی نجفی استاندار، فیروز فاضلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مدیران روابط عمومی ادارات و سازمان های استان و همچنین  اصحاب رسانه و خبرنگاران در سالن همایش های استانداری گیلان برگزار شد. (گزارش این همایش) ااستانداری رسانه و انقلاب (21) محمدعلی نجفی فیروز فاضلی ااستانداری رسانه و انقلاب (20) ااستانداری رسانه و انقلاب (4) ااستانداری رسانه و انقلاب (6) ااستانداری رسانه و انقلاب (8) ااستانداری رسانه و انقلاب (7) ااستانداری رسانه و انقلاب (14) ااستانداری رسانه و انقلاب (25) ااستانداری رسانه و انقلاب (2) ااستانداری رسانه و انقلاب (10) قاسم مصفا ااستانداری رسانه و انقلاب (13) فاطمه قدیمی ااستانداری رسانه و انقلاب (12) ااستانداری رسانه و انقلاب (15) ااستانداری رسانه و انقلاب (5) ااستانداری رسانه و انقلاب (9) سید حسین رضویان ااستانداری رسانه و انقلاب (3) ااستانداری رسانه و انقلاب (24) ااستانداری رسانه و انقلاب (16) ااستانداری رسانه و انقلاب (18) ااستانداری رسانه و انقلاب (17) ااستانداری رسانه و انقلاب (19) ااستانداری رسانه و انقلاب (23)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code