| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران: خبرگزاری تسنیم با طرح ادعای سفر فائزه هاشمی به آمریکا، نظر غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران را در اینباره پرسیده است. این گفت و گوی کوتاه را در ادامه بخوانید: گفته می شود خانم فائزه هاشمی رفسنجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی اخیراً در آستانه انتخابات 7 اسفند به آمریکا سفر کرده است. این خبر درست است؟ شما از اهداف این سفر اطلاع دارید؟ بازجویید؛ می توانید از ایشان بازجویی کنید این موضع نظر من نیست که بگویم، باید از خود طرف پرسیده شود.   ایشان هم حزبی شما هستند، حدس زدیم شاید شما از این سفر به نوعی مطلع باشید. مثلاً بدانید سفر کاری است یا شخصی؟ شما می توانید از ایشان بازجویی کنید.   اینکه از دبیرکل یک حزب بپرسیم اهداف سفر عضو شورای مرکزی حزب در آستانه انتخابات چیست، بازجویی است؟ شما خوبید مومنید متدین هستید. راجع به زندگی شخصی افراد بدون مجوز حق ندارید شرعا تحریف بکنید.   ما قصد تحریف نداریم، ضمن اینکه این مساله اصلا شخصی نیست. خانم هاشمی هم حزبی و هم فکر شما هستند. من خبر ندارم که ایشان به آمریکا رفته اند و این ادعای شما است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code