| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران/مریم رجبی: رونمایی و معرفی دومین جلد از مجموعه عکس های «قربانیان جنگ» مهدی منعم عکاس سرشناس جنگ در ایران عصر امروز با حضور مولف و جمعی از عکاسان و علاقه مندان به فرهنگ و هنر در پژوهشکده گیلانشناسی رشت برگزار شد. مراسم با خیرمقدم آزاده بشارتی مجری این نشست آغاز شد. سپس با معرفی مهدی منعم و بیوگرافی مختصری از این عکاس مطرح جنگ ایران وعراق تریبون به موسوی رییس پژوهشکده گیلانشناسی سپرده شد. بعد از صحبت های موسوی نوبت به ملک مدنی چهره شناخته شده عکاسی در گیلان رسید که به ذکر نکات مختلفی درباره عکاسی خبری پرداخت.شهاب گلچین و سپس مهدی منعم هم از دیگر سخنرانان مراسم امروز بودند. مهدی منعم در این نشست درباره عکس های مجموعه و عکاسی با دوربین های آنالوگ در جنگ 8 ساله ایران و عراق با حاضران سخن گفت و از رنج های بی پایان مردم جنگ زده با حاضران به گفت وگو نشست. رونمایی کتاب مهدی منعم (7) رونمایی کتاب مهدی منعم (3) رونمایی کتاب مهدی منعم (4) رونمایی کتاب مهدی منعم (2) رونمایی کتاب مهدی منعم (5) رونمایی کتاب مهدی منعم (6)  رونمایی کتاب مهدی منعم (14) رونمایی کتاب مهدی منعم (13) رونمایی کتاب مهدی منعم (11) رونمایی کتاب مهدی منعم (9) رونمایی کتاب مهدی منعم (8) رونمایی کتاب مهدی منعم (15) رونمایی کتاب مهدی منعم (16) رونمایی کتاب مهدی منعم (17) رونمایی کتاب مهدی منعم (18) رونمایی کتاب مهدی منعم (20) رونمایی کتاب مهدی منعم (1) رونمایی کتاب مهدی منعم (23) رونمایی کتاب مهدی منعم (22)
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code