| جمعه، 26 شهریور 1400
نگاه ایران/گروه فرهنگی: جلسه معرفی و بررسی دومین جلد از کتابِ «قربانیان جنگ» (ایران و عراق)، مجموعه عکس های «مهدی منعم» در پژوهشکده گیلان شناسی برگزار می شود. این نشست امروز شنبه 10 بهمن ماه ساعت 17 عصر در سلیمان داراب، جنب مزار میرزا کوچک خان، تالار اجتماعات دکتر رحم دل، پژوهشکده گیلان شناسی با حضور عکاس و چهره های برجسته ای همچون کریم ملک مدنی، شهاب گلچین و دکتر سید هاشم موسوی تشکیل می شود. مهدی منعم از جمله عکاسانی است که پایان گرفتن جنگ را تا زمانی که آسیب دیدگان از جنگ هستند و با خسارات ناشی از جنگ هر روز و هر شب از عمرشان را می گذرانند، باور ندارد و همین باور است که از وی با تمام لطافت های شخصیتی و حساسیت های رفتاری، یک عکاس شناخته شده ضدِ جنگ ساخته است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code