| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران: وزیر دفاع آمریکا می گوید که اگر یک ایرانی به آب های این کشور تجاوز کرده بود، مرزبانان آمریکایی وی را مجبور نمی کردند دست هایش را روی سرش بگذارد و از وی فیلم نمی گرفتند. «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا امروز برای اولین نوبت پس از بازداشت و رهاسازی سربازانش در آب های خلیج فارس، از احساساتش در هنگام دیدن تصاویر آمریکایی های محاصره شده توسط مرزبانان ایرانی سخن گفت. کارتر ابتدا به دستور مرزبانان ایرانی به سربازانش برای گذاشتن دست بر پشت سر اشاره کرد و گفت: «دیدن این تصاویر مرا عصبانی کرد.» وی ادامه داد: «نباید با ملوانان این گونه برخورد می شد؛ مطمئناً در شرایط مشابه ما چنین برخوردی نمی کردیم.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code