| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران: رضا میرکریمی، مدیرعامل خانه سینما خطاب به امام جمعه کاشان درباره حواشی اخیر نامه نوشت. در متن نامه رضا میرکریمی خطاب به امام جمعه کاشان آمده است: به نام خدا آب را گل نکنیم امام جمعه محترم شهر کاشان در ابتدای کلام،خودم و جنابعالی را دعوت می کنم به تقوای الهی. صحبت های نگران کننده شما را خواندم و به حسب وظیفه ی صنفی ام در مورد ابعاد و حواشی حضور بازیگر با سابقه و محترم سینمای ایران (فاطمه معتمد آریا) در کاشان تحقیق کردم. نتیجه اینکه نه تنها منکری اتفاق نیفتاده است، بلکه از شواهد چنین برمی آید که اقدامی از پیش سامان یافته و غیر خودجوش در پدید آوردن این حادثه نقش داشته است. از جنابعالی می خواهم به وظیفه شرعی و جایگاهی خود در حفظ وحدت و جلوگیری از ایجاد شکاف در جامعه عمل کنید و از اشاعه ی جو بی اعتمادی و نگرانی در جامعه مومنین بپرهیزید. در انتها می خواهم جنابعالی را که چند صباحی مهمان مردم مومن و فرهنگ دوست کاشان هستید با یکی از مشاهیر به نام آن دیار سهراب سپهری آشنا کنم، باشد که خواندن اشعار وی به نگاهمان مهربانی، به زندگی ما آرامش و به ایمانمان عمق ببخشد.   سید رضا میر کریمی مدیر عامل خانه سینمای ایران
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code