| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران:رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: هر کدام از روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کردستان به نفع یک مدیر خانم از سمت خود استعفا دهند این سازمان امتیازات ویژه ای برای آموزش و پرورش آن مناطق اختصاص می دهد.
بهرام نصراللهی زاده روز چهارشنبه در جلسه گردهمایی استانی اعضای شوراهای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه استان کردستان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و استاندار کردستان در سنندج به حضور کم رنگ بانوان در پست های مدیریتی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: می خواهیم واگذاری پست های مدیریتی به بانوان را از آموزش و پرورش آغاز کنیم.
او جایگزینی بانوان را در پست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کردستان پیشنهاد کرد و افزود: هر یک از روسای فعلی آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان استعفا دهند و جای خود را به یک مدیر خانم بدهند پروژه های برجسته ای به آن منطقه اختصاص می دهیم. او خطاب به مدیران فعلی آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان نیز گفت: در صورت استعفا از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جایزه ویژه ای نیز به آن مدیر اهدا می شود. در این جلسه روسای آموزش و پرورش شهرستان های سقز و مریوان آمادگی برای استعفا از پست خود به منظور جایگزین کردن یک بانوی مدیر را اعلام کردند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت مقوله آموزش و پرورش در کشور گفت: باید روی تربیت دانش آموزان حساسیت جدی داشته باشیم و دانش آموزانی پرسشگر تربیت نماییم. نصراللهی زاده افزود: از آموزش و پرورش انتظار می رود دانش آموزانی قانون مدار، جامعه پذیر و منضبط پرورش دهد و در این راستا با جدیت تلاش نماید. او تاکید کرد: تحول کشور از آموزش و پرورش شروع می شود و از این رو انتظار می رود دانش آموزانی خلاق در جامعه تربیت شوند تا بتوانند کشور را در جهت توسعه پایدار کمک نمایند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code