| شنبه، 27 شهریور 1400
با پیگیری یک دادستان
       کد خبر: 26549
نگاه ایران:دادستان عمومی و انقلاب عجب شیر گفت که ممانعت از تحصیل فرزند در این شهرستان، پدر را روانه زندان کرد. محمدحسن نوقربانی با بیان اینکه اگر خانواده ها مانع از ادامه تحصیل فرزندان خود شوند این عمل جرم محسوب می شود، افزود: اگر هیچ دلیل منطقی برای نفرستادن کودک به مدرسه وجود نداشته باشد بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان آن خانواده باید به مراجع قضایی معرفی شود. وی یادآور شد: آموزش در زمان کنونی کاری برای فقرزدایی در زمینه مسایل اجتماعی و دیگر موارد است و بسیاری از ناهنجاری های جامعه از سوی افرادی که ترک تحصیل کرده و بازمانده از تحصیل هستند، اتفاق می افتد. دادستان عمومی و انقلاب عجب شیراظهار داشت: در این ارتباط پدری که در این شهرستان مانع از تحصیل پسر بچه ۱۰ ساله خود شده بود با تشکیل پرونده قضایی و بازجویی های متعدد در حالی که بشدت به دلایل واهی از تحصیل فرزندش ممانعت می کرد به حبس به مدت چهار ماه بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان محکوم و روانه زندان شد. نوقربانی ادامه داد: اگر کسی از تشکیلات غیردولتی و موسسات خیریه، دانش آموزان بازمانده از تحصیلی را سراغ دارند که اولیای آنان، اجازه مدرسه رفتن کودکان را نمی دهند، به این دادستانی اطلاع دهند تا با راهکارهای قانونی زمینه تحصیل برای این افراد فراهم شود. شهرستان عجب شیر با حدود ۸۵ هزار نفر جمعیت درفاصله ۹۸ کیلومتری جنوب غربی تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code