| سه شنبه، 30 شهریور 1400
نگاه ایران: احمد پسر سیدحسن خمینی با انتشار متنی در شبکه اجتماعی اینستاگرام عدم احراز صلاحیت پدرش برای کاندیداتوری انتخابات خبرگان را تایید کرد. احمد خمینی نوشت: شورای نگهبان صلاحیت علمی یعنی اجتهاد سیدحسن خمینی را احراز نکرد. همچنین وی درباره واکنش سید حسن خمینی به این خبر به نقل از وی یک بیت از حافظ نوشت: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست/ که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code